Yhdistys Tutkimus Arkisto Kirjat Linkit Sivukartta
Myynnissä
Kirjatilaus
Kirjaesittelyt
Käytetyt kirjat

UUTISET


Copyright ©
1999-2020
UFO-Finland ry

Kirjat > Kirjaesittelyt

Dolan, Richard M. - Zabel, Bryce

A.D. After Disclosure The People's Guide to Life After Contact

Keyhole Publishing Company 2010, 322 sivua


Useat ufoaihepiiristä kiinnostuneet yksilöt olettavat useimmiten, että eri valtioiden instansseilla on ufoilmiöstä sisäpiiritietoa, jonka poliittisesti aktiivisimmat vaativat julkistettavan kansalaisille demokratian nimissä. Mutta mikäli heidän oletuksensa pitää paikkansa, ja heidän vaatimuksensa saavat taakseen sellaista poliittista painetta, joka ainakin demokraattisissa valtioissa toteutuu laajamittaiseksi ufoaihepiiriin liittyvän informaation julkistamisprosessiksi, kuka henkilö tai mikä instanssi tämän tulee tekemään, ja kuinka prosessi lähtee purkautumaan? Mitä seurannaisvaikutuksia tällä paljastusprosessilla voisi olla? Muuttaisiko tuo prosessi maailmaa, vai onko kysymys lähinnä siitä, että mahdollinen prosessi muuttaisi ihmiskunnan kollektiivista maailmannäkemystä siten, että sillä olisi lyhyen, tai ainakin pitkän aikavälin vaikutus niin maailman politiikkaan (tämä sivuaa ufoaihepiiristä ideologiansa ammentavaa Exopolitics-liikettä) kuin Suomisen Matin kulutustottumuksiin? Tämänlaisia kysymyksiä yrittävät Richard Dolan ja Bryce Zabel amerikkalaistyylisen dualistisesti pureskella uudessa ajatuksia herättävässä teoksessaan, "A.D. After Disclosure".

Positiivista se, että kirja ilmoittaa sen itse: tämä kaikki on spekulaatiota. Tekijät eivät lähde teoksessaan argumentoimaan ufotodellisuuden luonteen laadusta, esittämään todisteita, tai debunkkaamaan debunkkereita. Lukija, jolla on aivot ja kokemusta saattaa huokaista kärsimyksestä: "Spekulaatiosta tässä aihepiirissä ei ole vajausta. Miksi kosmoksen nimissä akateemisena historioitsijana suhteellisen hyvin itsensä mediassa profiloineen Dolanin pitää lähteä riekkumaan spekulaation hämärille reunamaille, jonka pettäviin soihin moni tutkija itsensä on laulanut?" Vaikka kysymys voi olla ensinnäkin osittain siitä, että kolmatta ufohistoriateosta parasta aikaa pukkaava Dolan on osaltaan kyllästynyt (eli omalta osaltaan vakuuttunut asian laidasta) ufotodellisuuden puolesta argumentointiin ja osaltaan on "liittynyt kerhoon, jossa asiasta ei enää kiistellä", ja toiseksi siitä, että populaarimman teoksen mukanaan mahdollisesti virtaavat amerikandollarit tuskin haittaavat apurahoista käsittääkseni paitsioon joutunutta Dolania, auttaako tämänlainen henkilökohtaisella tasolla jurnuttava aprikoiminen itse tekstin tulkinnassa, ja sen ajatuksia herättävään mielenmaisemaan uppoutumisessa? Vaikka useimmiten spekulaatiolla läträäviä teoksia käytetään meillä päin paremminkin siihen missä niillä on asianmukainen virka (eli tasapainohäiriöstä kärsivän sängyn tukemiseksi), Dolanin ja Zabelin "A.D." ei spekuloi itse ilmiöllä, vaan sillä "mitä mahdollisesti voisi tapahtua". Ei siis tarvitse uskoa, luottaa, tai tietää: kysymys on harvarunkoisen faktan varaan rakennetusta fiktiosta, kaunokirjallisesta romaanista.

Ufoaihepiirin liepeillä aikaansa viettävät yksilöt nakkailevat englanninkielistä sanaa "Disclosure" (suomeksi: paljastus) yleensä puolihuolimattomasti. Eikö tilannetta voisi verrata kyläläisiin, jotka vaativat paikallispoliisia paljastamaan kaikki tietonsa rikoksesta, ottamatta kuitenkaan vastuuta seurauksista tutkinnan etenemiseen? Kaiken paljastamista on helppo vaatia silloin, kun paljastumisen seuraukset osataan ennakoida täsmällisesti: tätä ei tietenkään kuitenkaan osata arvioida, vaikka Dolanin viimeaikaisessa, kirjasta erillisessä, artikkelissa Egyptin äskettäisestä kansannoususta oivalletaankin mielestäni jotain perustavanlaatuista.

"A.D. After Disclosure" on Dolanin ja Zabelin ensimmäinen yhteisprojekti. Dolan on newyorkilaisesta yliopistosta valmistunut historioitsija, joka on tehnyt mittavan tutkimusurakan ufoilmiön parissa kirjoittamalla aiheesta kaksi tiiliskiven paksuista nidettä (Dolanin mukaan ufohistoriikkitrilogian kolmasosa valmistunee vuoden 2012 loppuun mennessä). Teoksen toinen kirjoittaja, Bryce Zybel on taas hollywoodilainen käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja ja näyttelijä, joka on muun muassa työskennellyt Steven Spielbergin kanssa tämän muukalaissieppausilmiötä käsitelleessä Taken-minisarjassa ja luonut NBC:llä pyörineen Dark Skies -science fiction televisiosarjan. Vaikka yhteistyöstä jää kaupallinen sivumaku, parempaa parivaljakkoa spekulaation luomiseen tuskin voi olla: fakta ja fiktio kohtaavat ajatuksia herättävällä tavalla.

Teos on rakenteeltaan helposti jokaiselle lähestyttäväksi. Niiden, joille "A.D." on ensimmäinen ufoaihepiiriä käsittelevä teos, soisi tutustuvan tarkemmin teoksen lähdeviitteisiin. Teoksen ensimmäiset luvut kattavat kuitenkin ufotutkimuksen historiaa, jonka jälkeen varsinainen spekulaatio alkaakin. Teos siirtyy esittelemään useita mahdollisia skenaarioita, joilla paljastumisprosessi saattaisi lähteä purkautumaan, ja kuinka se vaikuttaisi yhteiskuntaan. Esimerkiksi, mitä Yhdysvaltain presidentti todella tietää ufoaiheesta, kuinka hän lähtisi ajamaan paljastusta eteenpäin, ja miksi hän ensinnäkään lähtisi paljastusprosessiin mukaan. Mistä presidentti olisi saanut tietonsa, ja kuka olisi briiffannut häntä aiheesta? Tämä on vain yksi esimerkki: teos käsittelee monia paljastusprosessin seurannaisvaikutuksia talouteen, tieteeseen, lainkäytäntöön, koulutukseen, uskontoon, tiedotusvälineisiin, ja niin edelleen.

Lopuksi käsitellään jo aiemmin viitatun Exopolitics-liikkeen poliittista roolia paljastusprosessin jälkeisessä maailmassa: jos selviäisi, että olisimme kontaktissa muiden älykkäiden lajien kanssa, kuka hoitaisi näitä suhteita, ja miten? Edustaisiko ihmiskuntaa yksi toimielin, vai miten kommunikaatio heidän kanssaan toimisi? Niin fiktiivistä kuin tämä kaikki onkin, kukaan tuskin kieltää, etteikö tämä ajatuksenkulku sivua mielenkiintoisella tavalla modernin elämänmuotomme tunnuselementtejä: demokratiaa, kansalaisvaikuttamista, yksilön vapauksia ja niin edelleen.

Kaiken kaikkiaan "A.D." on mielenkiintoinen ja erilainen ufokirja. Se kannustaa lukijaansa mahdollisten skenaarioiden ajattelemiseen, ja spekulatiivisuudesta huolimatta, tämänkään kirjan lukeminen ei ole vaarallista.

Richard M. Dolan (vas.) ja
Bryce Zabel

Lauri Tervonen 25.2.2011

takaisin ]