Yhdistys Tutkimus Arkisto Kirjat Linkit Sivukartta
Myynnissä
Kirjatilaus
Kirjaesittelyt
Käytetyt kirjat

UUTISET


Copyright ©
1999-2020
UFO-Finland ry

Kirjat > Kirjaesittelyt

Kean, Leslie:

UFOs: Generals, Pilots and Government officials Go on the Record

Crown Publishing, 2010. 335 sivua

Leslie Keanin teos "UFOs: General, Pilots and Government officials Go on the Record" on laadukas ja kattava ufoaiheen popularisointi, jota lukija kuin lukija voi yhteiskunnallisesta, uskonnollisesta tai maailmannäkemyksellisestä positiostaan huolimatta pitää näkyvillä kirjahyllyssään, tai linkittää facebook-profiiliissaan. Keanin historiasta ammentavat esipuheet johdattavat lukijan teoksen ytimen muodostavien esseististen todistajanlausuntojen äärelle, joiden tarjoama viitteellinen todisteaineisto osoittaa, ettei muukalaishypoteesia voida sulkea pois perusteellisten tutkimusten jälkeen selittämättömäksi jäävissä ufotapauksissa. New Yorkin yliopiston teoreettisen fysiikan professorina työskentelevän Michio Kakun sanoin: "...meillä ei ole lopullisia todisteita muukalaisista, mutta tämä kirja vie meidät lähemmäksi lopullisia todisteita kuin koskaan aiemmin". ("Michio Kaku on MSNBC Dylan Ratigan Show", 23.10.2010.)

Journalistina työskentelevän Leslie Keanin mielenkiinto ufoaihetta kohtaan virisi noin kymmenen vuotta sitten ranskalaisen toimittajakollegan lähetettyä hänelle käännöksen ranskalaisesta COMETA-raportista uutisoitavaksi. Miksi ranskalaiset tieteentekijät tutkivat moista aihetta? Miten niin he eivät pystyneet selvittämään noin neljäsosaa havainnoista? Miten he voivat puoltaa muukalaishypoteesia? Oliko tässä kaikessa sittenkin jotain perää? Kymmenen vuoden tutkimustyön jälkeen painettavaksi valmistunut kirja "UFOs: General, Pilots and Government officials Go on the Record" sisältää Keanin näkemysten lisäksi lukuisten huomionarvoisten kirjoittajien kokemukselliseen tietoon perustuvia esseitä, joista auktoritaarisesti yleisöön vetoavimpia lienevät kenraalien, yliopistoprofessoreiden, tieteentekijöiden ja Arizonan entisen kuvernöörin Fife Symingtonin kirjoitukset (kirjoittajakaarti kokonaisuudessaan esittelyn lopussa).

Kean halusi omien sanojensa mukaan tavoittaa teoksellaan perinteistä ufokirjallisuutta harrastavien lukijoiden sijaan laajemman lukijakunnan, tieteentekijöitä ja poliitikkoja myöten. Kiitettävästä kansainvälisyysnäkökulmastaan huolimatta teoksen fokus painottuukin juuri yhdysvaltalaisiin instituutioihin ja viranomaisiin vetoamiseen tulevaisuuden ufotutkimuksen mahdollistamiseksi. Poliittisen paineen kasvaessa poliitikot, kuten Fife Symington, joutuvat ottamaan kantaa yhä merkittävämmällä tavalla yhdysvaltalaisia huolestuttavaan kysymyksenasetteluun: miksi Yhdysvallat ei suostu järjestämään ufoilmiötä tieteellisesti ja perusteellisesti tutkivaa toimielintä, vaikka veronmaksajat ovat ilmaisseet sitä kohtaan poliittisen tahtonsa? Tätä poliittista aspektia sivuaa myös Valkoisen talon lakivaliokunnassa työskennelleen juristi John Podesta esipuhe teokseen, jossa hän käy läpi ufoaiheen sisältämää näkökulmaa demokraattiseen päätöksentekoon.

Kirja "UFOs: General, Pilots and Government officials Go on the Record" tuo ufoaiheelle uskottavuuden tuntua, varsinkin sen saaman mediakuvan myötä. Journalistina Kean, tai kukaan teoksen kirjoittakaartista, ei väitä tietävänsä totuutta ufoilmiöstä, vaan pitäytyy objektiivisen havainnoijan roolissa. Kirjoittajat rajoittavat itsensä suhteettomista yleistyksistä pitäytyen omien kokemuksiensa ja tutkimustensa esiintuomisessa. Tässä onkin teoksen ydinsanoma: yleistäen 95 % ufotapauksista voidaan selvittää - miksi emme siis selvittäisi jäljelle jäävää viittä prosenttia?

Teoksen vaikuttavaan kirjoittajakaartiin kuuluvat Leslie Keanin lisäksi Valkoisen talon lakivaliokunnassa toiminut John Podesta, Belgian ilmavoimien kenraalimajuri Wilfried De Brouwer (eläkkeellä), Portugalin ilmavoimien kapteeni Julio Miguel Guerra, NASA:n palveluksessa työskennellyt tohtori Richard F. Haines, ammattilentäjä Ray Bowyer, Iranin ilmavoimien kenraali Parviz Jafari (eläkkeellä), Perun ilmavoimien komentaja Oscar Santa Maria Huertas (eläkkeellä), Ohion yliopiston professori Alexander Wendt, Minnesotan yliopiston professori Raymond Duvall, Ranskan ilmavoimien kenraalimajuri Denis Letty (eläkkeellä), Ranskan avaruusjärjestö CNES:n alaisen GEPAN:n ja myöhemmin SEPRA:n (joiden toimintatarkoitus oli tutkia tunnistamattomia ilmakehän ilmiöitä) entinen johtaja tohtori Jean-Jacques Velasco, Britannian puolustusministeriön "ufotutkimusosastossa" työskennellyt Nick Pope, Yhdysvaltain ilmavoimien kersantti James Penniston (eläkkeellä), Yhdysvaltain ilmavoimien eversti Charles I. Halt (eläkkeellä), Chilen ilmavoimien kenraali Ricardo Bermudez Sanhueza (eläkkeellä), Chilen armeijan ilmailutoimintajaoston (army aviation) kapteeni Rodrigo Bravo Garrido, Brasilian ilmavoimien prikaatinkenraali Jose Carlos Pereira (eläkkeellä), edesmennyt tiedekirjailija Arthur C. Clarke, Yhdysvaltain ilmailuhallinnon onnettomuus- ja arviointijaoston entinen johtaja John. J. Callahan, sekä Arizonan entinen kuvernööri Fife Symington III.

Lauri Tervonen 25.10.2010

takaisin ]