Yhdistys Tutkimus Arkisto Kirjat Linkit Sivukartta
Artikkelit

UUTISET


Copyright ©
1999-2020
UFO-Finland ry

Arkisto > Artikkelit

Matias Päätalo:

Ufotutkimuksen yhteistyö

Suomessa toimii nykyisin kaksi valtakunnallista rekisteröityä yhdistystä, jotka ovat sääntöjen mukaan keskittyneet ufohavaintojen tutkimukselle ja mahdollisuuksien mukaan luokittaneet kansainvälisen luokituksen mukaan (Hynek, Vallee) havaintojen tyyppejä ja antaneet myös arvioselityksiä. Alkuaikojen suomalainen tutkimus vuosina 1960-1975 pohjautui paljolti vain ufohavaintojen keruuseen, dokumentointiin ja ufotiedottamiseen sekä suhteiden rakentamiseen lehdistöön. "Vanhan pioneerin" Interplanetistit ry:n toiminta oli kuitenkin alussa taustalla ja jäsenistössä vallitseva teosofia ja urantialaisuus karkottivat tieteellisemmin asennoituneet henkilöt, mm. Pekka Teerikorven.

Kaksi yhdistystä ovat tarpeellisia

Väitöskirjan tekijöiltä vaaditaan yleensä tutkimuksen rajaamista (esim. Jaakko Närvä) valitun aiheen mukaan, joka täyttää nimikkeen mitat. Samoin rekisteröityneiden yhdistysten säännöissä sanotaan mikä on yhdistyksen toimintaympäristö ja rajat, joissa se harjoittaa toimintaa. Niinpä esim. tähtitieteelliset yhdistykset eivät ole kiinnostuneet ufojen tutkimisesta, koska se ei ole säännöissä eikä kuulu näin ollen niiden toiminta-alaan. Jos yhdistysten säännöt on laadittu väljiksi ja tulkinnanvaraiseksi, toiminta saattaa karata alueille, joka ei kuulu itse pääaiheeseen. Monissa eri alojen harrastajayhdistyksessä näistä on tullut ongelmia.

Molemmat Suomessa toimivat ufoyhdistykset ilmoittavat pääasiaksi tutkimuksen, vaikka säännöissä on eroavuuksia. Käsitettä ufotutkimus olisi myös täsmennettävä, koska varsinkin viestinnässä käsitteiden käyttö ei ole aiheen mukaista. Aina tulisi olla selvää, mitä ufotutkimus on ja mitä se merkitsee alkuperäisen ufomääritelmän mukaan. Molemmat yhdistykset ovat toimineet omissa aikarajoissaan kohtuullisen hyvin, eikä pitäisikään kiinnittää liian paljon huomiota erottaviin tekijöihin, sillä yhteistyömahdollisuuksia on paljon esim. luentojen ja seminaarien alueella sekä erikoisasiantuntemuksessa. Näen kuitenkin tarpeelliseksi nämä kaksi yhdistystä.

Tutkimusryhmät

Nivalan ufotapauksen motivoivana Suomeen syntyi spontaanisti tutkimusryhmä vuonna 1993. Alussa tutkijoita oli vain kolme. Nivalaan tehtiin kaksi tutkimusretkeä (ryhmä Sampo Puoskari, Lasse Jalonen ja Matias Päätalo). Tapausta käsiteltiin japanilaisella aivoriihimenetelmällä ja avustajiksi saimme kolme muuta tiedemiestä (Uforaportti 1). Ryhmä alkoi kokoontua Oulun yliopiston tiloissa ja kasvoi vuonna 1995 jo 12 henkilöön, mutta paikkakunnalta muuton vuoksi ryhmä on vakiintunut 8-9 henkilöön. Ryhmä on ollut tässä kokoonpanossa näihin asti. Siihen on kuulunut muun muassa yksi apulaisprofessori, kasvitieteilijä, fysiikan dosentti, tohtori, sekä erikoishammaslääkäri/radiologi ja vasta väitöskirjan tehnyt tähtitieteilijä. Myöhemmin mukaan tuli maisteri Helsingin yliopistosta ja toinen maisteri Lapin yliopistosta.

Tämän ryhmän nimi on Tiede ja UFOt -tutkimusryhmä (Science and UFOs Research Group). Se on puhdas tutkimusryhmä, jolla ei ole ollut eikä tule olemaan tarkoituskaan harjoittaa perinteistä yhdistystoimintaa. Tarkoituksena on sulkea pois kaikki hyödytön ja turha organisaatio ja keskittää kaikki ajan käyttö tutkimukseen ja myös teoreettiseen pohdiskeluun. Yksi tavoite pyrkiä eroon arvioselityksistä ja tavoitella matemaattisfysikaalista todennäköistä selitystä, jonka huippu olisi täsmäselitys.

Ryhmä teki lujasti töitä Kuusamon Saapungin tapauksen jatkotutkimuksissa, joka alkoivat tohtori Lasse Jalosen aloitteesta ja ilmiöön liittyvistä matemaattisista laskelmista. Se jatkui kirjoittajan koordinoimana, kun VTT:n taholta löytyi nimekäs jäätutkija tohtori Lasse Makkonen. Hän teki sekä matemaattisen että fysikaalisen laskelman Kuusamon ilmiöstä. Molemmat eri lähtökohdista tehdyt laskelmat ovat sopusoinnussa keskenään.

Todennäköisiä selityksiä on tämän lisäksi löytynyt neljälle muulle tapaukselle, sekä kaksi hyvin varmaa täsmäselitystä. Toisessa tapauksessa havaitsija pyydettiin yliopiston tiloihin kertomaan havainnostaan ryhmän ollessa täysilukuinen. Paikalla oli myös ryhmään tullut puolustusvoimien edustaja yksityishenkilönä.

Ryhmä teki myös analyysin tohtori Jalosen johdolla Sturrockin raportista ja laati siitä muistion. Kaikki ryhmän jäsenet ovat tasavertaisia, koulutuksesta ja oppiarvoista riippumatta.

Yhteistyö UFO-Finland ry:n kanssa alkoi heti yhdistyksen perustamisen jälkeen, kun yhdistyksen taholta otettiin yhteyttä meihin merkillisen Savon ufotapauksen yhteydessä, johon liittyi valokuvia.

Tutkimuksellinen yhteistyö tiivistyi, kun UFO-Finland ry:n puheenjohtaja Tommi Ruuskanen muutti Ouluun ja yhdistyksen tieteellisyyteen tähtäävä tavoite sopi yhteen tutkimusryhmämme tavoitteiden kanssa. Tutkimusyhteistyö ja teoreettiset keskustelutapaamiset ovat olleet monipuolisia, joiden tulokset näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua. Osapuolet ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön.

Laajempi yhteistyö

Tutkimuksiin johtavaa yhteistyötä on tehty myös Suomen Ufotutkijat ry:n kanssa. UFO-Finland ry:n ja Tiede ja UFOt -ryhmän myötävaikutuksella analysoitiin oletetusti taivaalta tullutta metallinkappaletta (R. Hamari) Oulun yliopistolla. Kappaleen tutkimus on edelleen kesken. Samoin tutkittiin SUT ry:n pyynnöstä (J. Kosonen) yhtä Ylikiimingin ufotapausta, joka päättyi täsmäselitykseen. UFO-Finland ry ja Tiede ja UFOt -tutkimusryhmä ovat yhdessä tutustuneet myös ns. infrapunavideoon (T. Koivula). Ryhmämme mukaan tässä tapauksessa kaikki oleelliset perustiedot olosuhteista ovat puutteellisia tieteellisen analyysin tekemiseksi, eikä kyse välttämättä ole lainkaan ufoihin liittyvästä ilmiöstä. Esitelmäyhteistyötä on tehty Lautsian ufopäivillä, Pudasjärven Syötteellä pidetyissä seminaareissa ja Oulun Valoringissä. Saattaisi olla hyödyllistä laajentaa yhteistyön muotoja myös Skepsiksen suuntaan.

Yksi tapa päästä eteenpäin on perustaa työryhmä, joka selvittäisi mahdolliset yhteistyöalueet ja sen muodot, sekä tekee jossakin aikataulussa ehdotuksen molemmille yhdistyksille.

Tietoja kirjoittajasta:

Eläkkeellä oleva mainospäällikkö, MAT, MTi, ufotutkija 40 vuotta.
Oulun ufokerhon perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja 1969-1971

Jäsenyydet:

Tiede ja UFOt -tutkimusryhmän jäsen ja koordinaattori
Tähtitiellinen yhdistys URSA ry:n jäsen
Tähtitieteellinen yhdistys Arktos ry:n jäsen, sekä
Nova-lehden päätoimittaja 1975-2000
Suomen Ufotutkijat ry:n ja UFO-Finland ry:n sekä Valorinki ry:n jäsen
Skepsis ry:n jäsen

Julkaistuja kirjoja:

Tähtiä ja outoja ilmiöitä 2006
Sodan mysteerit 2008
Tähdistä olemme tulleet 2008