Yhdistys Tutkimus Arkisto Kirjat Linkit Sivukartta
Artikkelit

UUTISET


Copyright ©
1999-2020
UFO-Finland ry

Arkisto > Artikkelit

Älykäs elämä on mutkikas olotila erilaisia mahdollisuuksia biologisesti. Se on myös mutkikas yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti. Entäpä onko olemassa universaalista biosysteemeistä riippumatonta älyä?

Matias Päätalo:
Onko maapallolla älyllisiä olentoja?

Meitä on nyt yli 6 miljardia. Joidenkin mielestä se on paljon, joidenkin vähän. Tiedemiehistä ja eritysalojen asiantuntijoista koottu kuuluisa Rooman klubi antoi aikoinaan vakavan varoituksen maapallon ylikansoittumisesta. Rooman klubin järkytti pahanpäiväisesti italialainen fysiikan tutkija, joka toimi tuohon aikaan Euratomin materiaaliosaston johtajana.

Hän oli mies nimeltä Cesare Marchetti. Hän esitti Rooman klubin kauhuksi tarkan ja täsmällisen innovaatioajatuksen, jonka mukaan maapallo kestää 1000 miljardia ihmistä. Esityksensä tueksi Marchetti analysoi laajasti joukon teknisiä ongelmia ja haki näille ratkaisuja. Marchettin mallit ovat tulevaisuuden tutkimuksen kannalta kiinnostavia. Miten noin jättimäinen ihmismäärä voidaan sijoittaa pienelle Tellus-pallollemme?

Marchetti esitti meressä kelluvia kaupunkeja, ydin- ja aurinkoenergian tehokasta hyväksikäyttöä, mikrobiologista ravinnontuotantoa, juomaveden kierrätystä, rakennusaineiden tehokkaampaa käyttöä ja magneettisia kulkuneuvoja. Marchetti analysoi kaikkien teknisten rajoitusten olevan jo nykytietämyksen mukaan voitettavissa ja ilman luonnon vakavia vaurioita.

Suuri osa Marchettin esityksistä on toteutunut tai on parhaillaan toteutumassa. Marchetti arvioi 1000 miljardin rajan ylittyvän nykyvauhdilla 300-400 vuoden aikana, joskus vuonna 2350. Marchettin kannattajat esittivät monia tukiajatuksia, kuten avaruuskaupunkeja Maata kiertäville radoille ja levittäytymistä kauemmas avaruuteen.

Insinöörit tekevät nyt suunnitelmia avaruus- ja merikaupungeista. Marchettia luetaan edelleen, eikä roomanklubilaisten ääni enää kuulu. Cesare Marchetti kehitti logistiset suunnitelmansa matemaattisten sivilisaatioteorioiden malleja mukaillen. Sivilisaatioiden tehtävä on selviytyminen. Ongelman ratkaisijana on innovatiivinen äly.

Älyn universaali luonne

Äly on meille semanttisesti sovittu käsite käyttäytymisemme mielekkyydelle. Se ymmärretään psykologian kautta myös oivallusten ja suoritusten nopeutena ajan suhteessa. Katsotaan olevan myös älykästä kayttäytymistä, joka voidaan mitata sovituilla yleisillä stantardeilla. Älykkyysosamäärä ei silti lainkaan selitä, mitä äly todella on? Älyn olemus on arvoitus ja yhteisöllinen älykkyys on myös suhteellista.

Jos äly on universaalista, sitä esiintyy silloin kaikkialla universumissa. Tämän ajatuksen varaan on muodostettu laaja radioastronominen tutkimus SETI, Search for Etxraterrestial Intelligence. Maan ulkopuolisen älyn etsintä. Projekti on eri muodoissa kestänyt yli 40 vuotta ja kosmisissa raameissa se on vain välähdys. Tutkimusmenetelmät ovat koko ajan kehittyneet. On rakennettu suuria radioteleskooppeja, tehokkaampia tietokoneita, ohjelmia, selvitetty elämän biokemiaa ja tunkeuduttu geenien huikaisevaan maailmaan. Kun joskus kohtaamme Maan ulkopuolisen älyn, se on aikansa tärkein tiedeuutinen, mutta yhtä hyvin voimme kadota historiaan hämärään kuulematta heistä koskaan mitään.

Älyn mittarit ja käsitteet eivät kuitenkaan ole kaikkialla samat. Meidän älykäs käyttäytymisemme on sidoksissa aisteihimme ja hermojärjestelmäämme. Tutkijat ovat nykyään omaksuneet teorian hermorakenteista, joissa olio tekee havainnoista päätelmät suoratietoisesti. Tällainen olio ei koskaan ajattele. Hän ketjuttaa päätelmiä panemalla ne aika- ja etujärjestykseen.

Hermojärjestelmiä voi olla miljardeja malleja, joihin älyn määritelmä sopii huonosti. Ei ole mitään syytä hylätä universaalin älyn mahdollisuutta vaikka se ei olisi maailmankaikkeudessa tyypillistä, mutta kuitenkin evoluution alaista ja sen kehittyneimmät mallit olisivat meidän ymmärryksemme yläpuolella.

Näkyykö ihmiskunnan älykkyys

Mikäli asiaa kysytään kansainväliseltä huippuälykkäiden yhdistykseltä Mensalta, vastaus on tämä; Mensan jäsenraja on ÄO 135 johon 13 % koko maapallon väestöstä yltää. Suurin osa noin 47,5 % ihmisistä asettuu keskitasoon ÄO noin 100-115, loput tämän alle. Myös äärimmäisen heikkolahjaisia ja idiootteja on vain 2 %.Uusimmat tutkimukset pyrkivät löytämään älykkyydelle myös mielekkäämpiä ilmenemismuotoja. Onhan älyn käsitteelle etsitty myös tunneälyn profiilia, joka nähdään nykyään eräänä kehittyvänä älykkyyden osa-alueena.

Luvut pysyvät samoina testattiinpa ihmisiä missä maailman kolkassa tahansa Vain japanilaisten kohdalla on havaittu yllättävää tilastollista ÄO:n kehitystä. Ihmiskunnan yhteisöllinen älykkyys on vaikeammin mitattavissa. Yhteisölliselle älylle voidaan lisäksi asettaa uusia vaatimuksia ja laatumittareita. Kysymys voidaan asettaa myös siten, mikä on ihmiskunnan globaalinen ongelman ratkaisukyky.

Kun Mensan testit mittaavat ongelman ratkaisua ajan suhteessa, globaalista älyä pitäisi mitata laatu-hyötysuhteella ja tulevaisuuden arvoilla. Cesare Marchetti oli tietämättään ratkaisut joitakin teknologisen älykkyyden yhtälöitä, pohtimatta älyä erillisesti. Hän tarkasteli tekniikkaa "darvinilaisena evoluutiona" Marchetti säikytteli Rooman klubin tarkoituksella. Ei hän toivonut maapallon väestön kasvavan tuohon mittaan.

Maan ulkopuolinen äly, jolla olisi tietyt universaaliset piirteet, saattaisi havaita ihmiskunnassa aivan muita ominaisuuksia. Edelleen emme kenties ole mitenkään kiinnostavia olioita universumin yleisessä vertailuasteikossa. Eikä olisi mitenkään hullunkurista jos maapalloa jostakin päin tarkasteltaisiin kuolleena planeettana.

Eräät tutkijat ovat esittäneet leikillisen ajatuksen, jonka mukaan elämä maapallolla on suuri poikkeus elämästä, joka olisi universumissa yleistä ja kaukaiset tarkkailijat tulkitsevat, ettei maapallolla mitenkään voi olla älyllisiä olentoja.


Kirjoittaja on monialainen tieteisiin erikoistunut freelancer ja viestinnän opettaja.


Aiheeseen liittyviä linkkejä:

The Club of Rome
SETI Institute
Suomen Mensa ry

takaisin ]