Yhdistys Tutkimus Arkisto Kirjat Linkit Sivukartta
Artikkelit

UUTISET


Copyright ©
1999-2020
UFO-Finland ry

Arkisto > Artikkelit

Matias Päätalo: Saarnin teoria nykytieteen valossa
Tieteessä on aina toisinajattelijoita

Alkuräjähdyksestä ja maailmankaikkeuden laajenemisesta on fysiikassa ja kosmologiassa ollut kiistaa ja erilaisia näkemyksiä aina Edwin Hubblen ajoista asti. Galaksien punasiirtymä on ilmiö, joka on kytketty maailmankaikkeuden laajenemiseen. Meistä poispäin loittonevan galaksin spektriviivat siirtyvät sitä enemmän kohti asteikon punaista päätä, mitä nopeammin kohde loittonee meistä. Punasiirtymästä edelleen voidaan päätellä, jotain kohteiden etäisyydestä. Mikäli galaksilla on spektrissä sinisiirtymä, se lähenee meitä. Tällaisia galakseja on vähän ja tapaukset rajoittuvat galaksiryhmien sisäisiin liikkeisiin. Edwin Hubble osoitti, että kaukaisimmat galaksit loittonevat nopeammin kuin lähempänä olevat.

Laajeneeko maailmankaikkeus?

Monet hyvin huomattavat tutkijat eivät ole innostuneet alkuräjähdyksestä ja punasiirtymän Doppler-tulkinnoista. Tunnetuimpia heistä oli englantilainen jo edesmennyt tähtitieteilijä sir Fred Hoyle, sekä astronomit Hermman Bond ja Tomas Gold. He loivat oman pysyvän maailmankaikkeuden mallin, jossa ei ollut alkua eikä loppua vaan maailmankaikkeuden aine korvautui uudella aineella. Yleistä hyväksyntää heidän teoriansa ei saanut. Hoylekin alkoi vetäytyä siitä, mutta säilytti idean kuolemaansa asti. Hoyle lanseerasi alkuräjähdykselle haukkumasanaksi tarkoitetun big bang -teorian.

Punasiirtymä ja alkupaukku

Sitkeä suomalainen vuonna 1995 kuollut tähtitieteilijä, dosentti Toivo Jaakkola teki tarkkoja tutkimuksia juuri punasiirtymän luonteesta. Toivo Jaakkola väitteli tohtoriksi Pariisin Pierre et Marie Curie-yliopistossa vuonna 1977 galaksien punasiirtymiä käsittelevillä tutkimuksillaan. Jaakkola tutki ns. extragalaktisia kohteita ja hän oli kosmologi. Hän hahmotti maailmankaikkeuden siten, jossa eräät tärkeät periaatteet olisivat voimassa, kuten tasapainotila siten, että maailmankaikkeus riittävän laajasti katsottuna olisi pysyvä ja muuttumaton ja tätä vakiotilaa voitaisiin havaita jo nykyisessä havaintopiirissä. Jaakkola joutui suureen ristiriitaan vallitsevan ja yleisesti hyväksytyn kosmologian kanssa. Jaakkola sai paljon kansainvälistä huomiota. Hänen artikkeleitaan julkaistiin mm. Nature-lehdessä. Ranskassa ja eräissä muissa maissa hänen ajatustensa ympärille syntyi pieni koulukunta. Jaakkolan tutkimukset olivat hyvin perusteellisia. Hän löysi lukuisia testikohteita, joissa punasiirtymä oli peräisin kohteesta itsestään, Kvasaariparien kohdalla punasiirtymä ei toiminut luotettavasti, jonka myös Halton Arp havaitsi. Hänkin joutui johtavien kollegojen silmätikuksi, ja hänen varattua havaintoaikaa Mount Palomarilla pyrittiin rajoittamaan. Jaakkola ei muuttanut käsitystään. Lainaan pätkän hänen artikkelinsa lopusta vuodelta 1988/TA:

"Havainnot koko asteikolla metagalaksista Auringon pinnalle ovat todentaneet sitä testivaihtoehtoa, missä z-efekti on voimakkaampi systeemin sisällä kuin niiden välillä. Tämä merkitsee, että kyseessä on vuorovaikutus eikä Doppler-ilmiö. Galaksien kokonaisspektrin siirtymät eivät johdu maailmankaikkeuden laajenemisesta. Punasiirtymä ei ole sidoksissa avaruuteen vaan materiaan."

Kaikesta huolimatta, näyttää siltä ,että maailmankaikkeus laajenee, vaikka galaksimuurit ja fraktaaliset piirteet varjostavat ajatusta uudelleen.

Jos edellä esitetyssä vaikuttaa olevan Utele-teoriaa tukevia seikkoja, niin "Utele-teoriaa" ei voida pitää tieteellisenä teoriana, vaan idean kaltaisina ajatuksina, ajatteluna. Lisäksi monissa kohdissa on virheitä, kuten neutronin ja Auringon kuvauksissa ym. On lisäksi niin, että suuren yhtenäisteorian luominen yhden henkilön kautta on nykyfysiikassa mahdottomuus. Utele-ajattelussa pitäisi korjata ensin kaikki virheet ja katsoa jääkö jäljelle kehittämiskelpoisia ajatuksia.


 
Jorma Saarni on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopiston kansantaloustieteen laitokselta vuonna 1977. Sen jälkeen hän on opiskellut vaihtoehtolääketiedettä. (Yle Pohjois-Suomen uutiset)

takaisin ]